WOLONTARIAT

Kochani Miłośnicy Folwarkowych Zwierząt!

Za naszą zgodą Stowarzyszenie “WIEŚ W MIEŚCIE” organizuje na naszym terenie WOLONTARIAT. Doświadczenie ze zwierzętami ani specjalistyczna wiedza nie jest wymagane. Uczestnicy będą pod opieką koordynatora. Zapraszamy od 12 roku życia

Zakres działań:

Pomoc przy karmieniu zwierząt i opiece oraz drobnych pracach porządkowych. Animowanie rodzinnego zwiedzania (np. rozdawanie kart do gry terenowej, stoiska wiedzy). Robienie edukacyjnych wystaw tematycznych. Pomoc przy spotkaniach dla seniorów i grup społecznych zagrożonych wykluczeniem.

Stowarzyszenie wydaje zaświadczenia do szkół o odbytych godzinach wolontariatu.

Zgłoszenia – wieswmiescie.stowarzyszenie@gmail.com  Zapraszamy od 12 roku życia

komentarze zamknięte.